Eksperyans ...

Deneyim.
Eksperyans,
Eksperyans,tecrübe,
Fransızca experience.
Arapça, tecrübe, tecribe, (ﺗﺠﺮﺑﻪ).
Tecrip,
Tecrübe, 
Deneme,
İmtihan.
Deneyim, deney.
Deneme, sınama.
Görmüş, geçirmişlik.
Anlamak için yapılan iş. 
Karşılaşılan çeşitli olaylardan elde edilen görgü, olayların insana kazandırdığı olgunluk.
Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Kişinin algıları ve etkinlikleri ile kazandığı bilgi, beceri ve tutumlar.
Bilgi ve beceri kazandırıcı bilinçli ya da bilinçsiz kişisel edinim ve yaşantı.
Belli bir amaca göre ve belirli yöntem ve kurallara uygun olarak yapılan deney. 
Amacı belli ve koşulları hazırlanmış olarak yapılan gözlemlere verilen ad.
Yaşanarak elde edilen bilgilerin bütünü, tecrübe.
Belirli bir amaçla ve belirli usullerle yapılan deneme, tecrip.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ