Düşünmeden ve saygısızca davranan ...

Sallapati,
Halk dili.
İngilizce, Careless, tactless; carelessly, tactlessly.
Düşünmeden ve saygısızca davranan.
Düşünmeden, aklına geldiği gibi hareket eden.
Rastgele, gelişigüzel.
Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde.
Saygısız ve patavatsız hareket eden, dikkatsiz, düşüncesiz (kimse).

Gelişigüzel,
Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış.
Düşünmeden ve saygısızca davranan.
Düşüncesizce, saygısızca ve patavatsız bir biçimde. 
Özensiz, dikkatsiz ve kaba saba yapılmış (nesne).Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ