Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri ve öğrencileri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek noktada olduğuna inanılan kimse...

Guru,
Fransızca gourou
(Devanagari Sanskritçe: गुरु)
Guru,  Sanskritçede Öğretmen veya Usta anlamına gelen bir terimdir. 
Sihlerin kutsal kitap olarak belledikleri peygamber öğretilerine verilen ad.
Herhangi bir sanat dalında veya işte en üst derecede değerlendirilen usta, pir.
Hindular'da dinsel önder ya da öğretmen.
Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri ve öğrencileri yetiştiren kimse.
Budizm, Hinduizm, Sihizm adlı Hint dinlerinde kullanılır.
Gurdwara.
Pir.
Brahmacı eğitimde, yüksek kasttan gençleri ve öğrencileri yetiştiren, manevi gücünün en yüksek noktada olduğuna inanılan kimse.

Guru sözcüğünün Ülkemizde yörelere göre başka anlamı;
Kuru.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ