Alaca, iki renkli ...

Yanal,
Ala,
Alaca,
Çıpır,
İki renkli,
Çok renkli, karışık renkli.
Çeşitli desenli (kumaş için).
Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala.
İki veya daha çok renkli.
Birkaç renkli iplikten yapılmış dokuma.
Bir basma türü.
Kalınca dokunmuş, kalın çizgili, kadın elbiselik kumaşı.
Karışık renk, nakış.
Siyahla beyaz karışık renk, siyahlı beyazlı.
Kıldan dokunmuş sergi, bir çeşit kilim.
Çeşitli desenli (kumaş için).

Alaca kelimesinin diğer anlamları;
Heybe.
Kadın donu.
Hapishane.
Aklı karalı.
Çubuklu kumaş. 
İki yüzlü, münafık. 
Kenarları işlemeli büyük baş örtüsü.
At ve eşeklerin ağzında olan bir çeşit hastalık.
Sıraca hastalığı.
Bir çeşit hastalık.
Çiçek bozuğu, çopur yüz.
Tahta parmaklıklı ağıl, bostan, bahçe kapısı.
Keklik, bıldırcın vb. kuşları avlamak için kullanılan iki renkli bez.
Ağaçta ilk olgunlaşan meyve.
Meyvelere, genellikle üzüme düşen ben.
Üzüme düşen olgunlaşma belirtisi, ben.
Yarı olgun üzüm.
Mülemma.
Dizelerinden her biri başka dille yazılmış koşa ya da koşuk.
Resimde, birbiri ile uyuşması düşünülmeden sürülmüş birçok rengin bir arada görünüşü. Deli alacası da denir.
Kekliğe yaklaşmakta kullanılan üzeri keklik motifleriyle süslü bir araç

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ