Tüketicinin piyasadan mal çekmesi ...

İstem,
Talep,
Arzu,
İngilizce: demand, market demand, request.
Fransızca: demande.
Tüketicinin piyasadan mal çekmesi.
Sataktan mal alımı için yapılan isteklerin tümü.
Kişinin alıcının mal isteminde bulunması. 
İrade veya isteğin eylem durumunda belirmesi.
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu.

Bir piyasadaki tüketicilerin bir mal ya da hizmete yönelik satınalma gücüyle desteklenmiş istek, niyet ve davranışları.
Arapça taleb, talep, (ﻃﻠﺐ)
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem.

İsteme, dileme, arzu etme.
İsteme. 
İstenme. 
Dileme.
İstek.

Arz, talep kanunu.
Piyasalarda sunu ve istem dengesini düzenli tutma sistemi.
Üreticinin piyasaya mal çıkarması ve tüketicinin piyasadan mal çekmesi olayları, sunu ve istem.

Zulüm ve sitem.
Bir şeyin yapılıp yapılmamasını isteme, talep.
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ