Kendini herkesten üstün görmeyi alışkanlık haline getiren...

Benlikçi,
Enaniyet,
Nefis,
Benlik,
Bencillik.
Egoizm,
Kişiliği, ferdiyeti meydana getiren şey, insanın öz varlığı.
İnsanın maddi varlığını temsil eden ve onu genellikle maddi isteklere sevkeden yönü, nefis.
Kendini herkesten üstün görme durumu, enaniyet, kibir, gurur, enaniyet
Kabarma; Kendini üstün görme, büyüklük taslama.
Kendini herkesten üstün görmeyi alışkanlık haline getiren.
Hodgam, Arapça, (خودبین).
Hodbin, Farsça, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ