I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükumeti arasında 10 Ağustos 1920' de Fransa'da imzalanan antlaşma...

Sevr,
Sevr Antlaşması,
(Fransızca: Le Traite de Sevres), 
10 Ağustos 1920 - Fransa - Paris Sevr Banliyösi.


I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu hükumeti arasında 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan antlaşma. Sevr antlaşması Fransa'nın başkenti Paris'in 3 km batısındaki Sevr (Sevres) banliyösünde bulunan Seramik Müzesinde (Musee National de Ceramique) imzalanmış antlaşmadır. Antlaşma imzalandığı dönemde devam eden Türk Kurtuluş Savaşı' nın sonucunda Türklerin galibiyetiyle, bu antlaşma yerine 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması imzalanıp uygulamaya konulduğundan Sevr Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Sevr Antlaşması 433 maddeden oluşmaktaydı.

I.Dünya Savaşı'nın mağluplarından Osmanlı İmparatorluğu'yla, savaşın galipleri arasında imzalanan antlaşma olup, Padişah Vahdettin' in görevlendirdiği Sadrazam Damat Ferit Paşa ve heyeti antlaşmayı 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalamışlanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ