Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı...

Rezonans,
İngilizce, resonance.
Fransızca resonance.
Seselim, 
Tannanlık.
Tanin, 
Titreşim.
Tını. 
Tınlama
Ses gürlüğü. 
Çınlama, yankılanma. 
Küçük ve hızlı salınım.
Sesi aksettirme.
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı.
Titreşen bir cismin, kendi frekansına uygun frekanstaki diğer bir titreşimin etkisiyle genliğinin büyümesi.Frekansları aynı olan kaynaklardan biri titreştirildiğinde, diğer ses kaynağının etki ile titreşmesi olayına rezonans denir.
Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları çevredeki bazı ses kaynaklarını etkileyerek titreştirebilir.

Rezonans özellikle frekans açısından ele alınan ve tabir edilen bir ifadedir. Bireysel olarak öne çıkması ile beraber bu konuda önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle gündelik yaşamdaki pek çok farklı yapı için, etkin bir şekilde rezonans ele alınır ve önlemler değerlendirilir. Kısaca anlatmak gerekirse rezonans bir sistemin bazı frekanslarda diğerine göre daha büyük genliklerde salınması eğilimidir. Özellikle bir malzeme belirli bir frekans noktasında salındığı vakit yüksek bir genlik üzerinden ortaya çıkar. Aynı zamanda uyarıcı frekans sistemi ile beraber doğal titreşim frekansının neredeyse aynı olduğu durumlarda meydana gelir.

Fiziki açıdan ele alındığı zaman ise bir sistemin bazı frekanslarda diğer frekanslara göre daha büyük genlikte salınma eğilimi şeklinde ifade edilir. Yani aslında bakılırsa rezonans hem sözlük anlamı üzerinden hem de fiziki olarak ifadelere sahiptir. Meydana gelen salınım ve titreşim üzerinden frekans farklılığı biçiminde de anlatmak mümkün.

Belirli bir frekansta titreşen bir sistemin, aynı frekanstaki dış titreşimin tesirinde kalarak yüksek genlikle titreşmesi olayına rezonans denir. Fiziki sistemlerde dıştaki uyarıcının tesiriyle titreşen cisimler, uyarıcı etkisini kaldırdığı taktirde genliğini yavaş yavaş küçülterek sıfıra indirir. Bu olaya sönümlenme denir. Titreşen cismin birim zamandaki (1 sn) titreşim veya salınım sayısına frekans, bir salınım süresine de peryot adı verilir. Denge haliyle en uzaktaki konum arasındaki mesafeye amplitüd (genlik) denir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ