Danışarak iş yapmak ...

Meşveret,
Eskiden, kullanılan meşveret sözcüğü, danışarak iş yapmak anlamındadır. Bütün Osmanlı sözcüklerde olduğu gibi arapçadan gelmiştir. 
Arapça meşveret, meşvara (ﻣﺸﻮﺭﺕ).
Kuran-ı Kerim' de Şura Suresi 38. Ayet meşveret yani danışarak iş yapmaktan bahsetmektedir.
Bir konu hakkında tecrübeli kimselere, o konuyle ilgili olanlara danışma, fikir alma, müşavere etme.
Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma, danışma.
İki veya daha fazla kişinin birbiriyle fikir alışverişinde bulunması.
Müşavere, Danışma (Kars yöresinde) 
Müşavir sözcüğü de buradan türetilmiştir.
Fikir alış verişinde bulunmak için yapılan toplantı.
Danışma meclisi.
Danışma, fikir alışverişi yapma.
Konuşup anlaşma. 
Fikir edinmek için konuşup görüşme. 
İstişare, Görüşme meclisi, 
Fikir danışma, istişare.
Aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören kimse ile bir konu üzerinde fikir alış verişinde bulunma, danışma.
Bir konu hakkında birinin düşüncesini sorma: konsültasyon, müşavere.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ