Birini nişan, madalya, aylık artırma vb. şeylerle ödüllendirme...

Taltif,
Arapça: taltif,
Taltif; nazik ve merhametli davranmak, anlamına gelen lutf kelimesinden türetilmiştir.
Eskiden, İyilik ederek gönül alma.
Birini nişan, madalya, aylık artırma vb. şeylerle ödüllendirme.
Gönül okşama.
Ödüllendirme.
İyilik ederek gönül alma.
Lütuf ve ihsanda bulunma.
Lütfetme, bir iyilik ederek gönlünü alma, iltifat etmek.
Gönül alma.
İltifat etmek, Yumuşatmak
Gönül okşamak.
Taltif etmek.
Nişan, madalya vb. vermek, ödüllendirmek.
İyilik ve güzellikle muamele etmek.
İyi ve güzel davranarak gönül almak.
Lütuf ve iyilik etme.
Gönlü hoş etme, iyilik ederek ve güzel davranarak gönül alma.
Rütbe, nişan, madalya vb. ile ödüllendirme.
Yumuşatacak bir ilaç kullanma, yumuşatma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ