Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme ...

Taahhüt,
Taahhüd, 
Teahhüd.
Üstlenme,
Yüklenme.
İltizam etme. 
Resmi söz verme. 
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.
Arapça, teahhüd, (ﺗﻌﻬّﺪ), 
Arapça, vaadini yerine getirmek anlamına gelen Ahd sözcüğünden türetilmiş. 
(Bir şeyi) Yapmak üzere üstüne alma, üstlenme, deruhte etme
Bir işin yapılmasını üzerine alıp resmi olarak sözleşme yapma.
Bir işin veya bir şeyin yapılması için söz verme, üzerine almak. 
Postaya verilen bir şeyin, yerine varmasını sağlama.
Fazla ücret ödeyerek postaya verilen mektup, paket vb.nin yerine ulaşmasını sağlama.


Müteahhit, Müteahhid;
Arapça, Müteahhid, (ﻣﺘﻌﻬّﺪ)
Arapça, muteahhid sözcüğü,  teahhud, üstüne almak, söz vermek anlamından türetilmiştir.
Bir işi üzerine alan, taahhüt eden (kimse).
Bir kimse veya kuruluş için bina, yol vb. yapımını, erzak, mal vb. sağlamayı üstüne alan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ