Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist, sosyolog ve hümanist filozof ....

Erich Fromm,

Erich Seligmann Fromm,
(D. 23 Mart 1900 - Ö. 18 Mart 1980)
Alman sosyal psikolog, psikanalist, sosyolog, hümanist filozof ve demokratik sosyalist.
Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist ve sosyologdur. 
Ruh bilimine Marksist - Sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir.

Erich Fromm, 23 Mart 1900 tarihinde, Almanya, Frankfurt' ta Musevi kökenli bir ailede doğdu. Heidelberg ve Münih Üniversiteleri'nde toplum bilim ve psikanaliz eğitimleri gördü. 1922 yılında Heidelberg Üniversitesi'nde doktora öğrenimini tamamladı. Münih'te ruh hekimliği ve ruh bilim üzerine ek incelemeler yaptıktan sonra, Berlin Psikanaliz Enstitüsü'nde eğitim gördü. 1931 yılında mezun oldu. 

Almanya'da Nazi hareketinin güçlenmesi nedeni ile İsviçre'nin Cenevre şehrine yerleşti. 1933 yılında Chicago Ruh çözümleme Enstitüsü'nden aldığı davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1934 yılında, New York'a taşındı. Özel çalışmalarını sürdürdü ve Columbia Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1946 yılında William Alonson White Ruh Hekimliği, Ruh Çözümleme ve Ruh Bilim Enstitüsü'nün kurucuları arasında yer aldı. Yale Üniversitesi, New York Üniversitesi Bennington Koleji, Michigan Eyalet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1949 yılında Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden gelen bir profesörlük önerisini kabul etti ve tıp fakültesi lisansüstü bölümünde ruh çözümleme şubesini kurdu, 1965 yılında emekli olana kadar orada çalıştı. 

1980 yılında İsviçre'de öldü.

Eserleri;
Anaerkil Toplum ve Kadın Hakları
Barışın Tekniği ve Stratejisi
Cinsellik ve Cinsel Sapmalar,
Çağdaş Toplumların Geleceği, Çağımızın Özgürlük Sorunu,
Dinleme Sanatı,
Erdem ve Mutluluk&Ahlak Psikolojisi Üzerine Bir İnceleme.
Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları,
Hayatı Sevmek, Hayatı ve Sevme Sanatı Üzerine Görüşleri.
İnsan Olmak Üzerine, İnsanlık Başarabilecek mi?, İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri
İnsan Bilgisi ve Hümanist Planlama, İtaatsizlik Üzerine, İsa Dogması,
Kendini Savunan İnsan
Marx'ın İnsan Anlayışı,
Olma Sanatı & Oto-Analiz, Öz-Farkındalık ve Meditasyon Üzerine
Özgürlükten Kaçış, Özgürlük Korkusu, Özgürleşme Olgusu.
Psikanalize Yeni Bir Bakış & Freud’ un Psikanaliz Kuramına Dair Bir Revizyon Önerisi
Psikanalizin Bunalımı, Psikanaliz ve Din
Psikanaliz ve Zen-Budizm
Rüyalar, Masallar, Mitoslar
Sağlıklı Toplum, Sevme Sanatı, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı,
Sahip Olmak ya da Olmak, Sigmund Freud’un Misyonu
Umut Devrimi.
Tanrılar Gibi Olacaksın, Toplumsal Bilinçaltının Araştırılması,
Yanılsama Zinciri, Yaşama Sanatı, Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ