Akarsu, rezervuar, göl vb yerlerde su yüzeyi seviyesinin gösterilmesinde kullanılan üzeri ölçülendirilmiş skala...

Eşel,
İng. staff gauge, scale, 
gauge, Fransızca:  
Almanca: Stichmass
Fransızca echelle, 
jauge, calibre.
Skala,
Ölçü, ölçek,
Ölçüt.
Endaze,
Mizan.
Mikyas, 
Taksimat,

Akarsu, rezervuar, göl vb yerlerde su yüzeyi seviyesinin gösterilmesinde kullanılan üzeri ölçülendirilmiş skala.
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi:
Ölçme sonucu bulunan rakam.
Belirlenmiş boyut,
Bir ölçü aletinin üzerinde çizgilerle ayrılmış bölüm, kadran.
Verilen bir sırada ve bilinen aralıklarla imleme dizgesi.
Deniz inşaatında sıkça kullanılan, su kotunu takip etmeye yarayan ve deniz suyunun ulaştığı bir yerde sabit duran cetvel.
Ölçüm ve hesap için kullanılan araç ve aygıtlara işlenen bölmeleme dizisi.
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü.
Verilen bir sırada ve bilinen aralıklarla imleme dizgesi.
Ölçü aygıtları, çizim, çizge vb. üzerine düzgün aralıklarla konan imler.

Eşel kelimesinin başka anlamları;
Ekim ölçeği.
Taslak.
Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu.
Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

Koşuklarda dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu. 
Bir koşuktaki dizelerin, hece sayısı ya da durak denkliği bakımından eşitliği.
Değer, itibar,
Tahıl ölçmeye yarar kap, kile.
Ölçmeyle belirlenen uzam, çokluk, genişlik.
Tartı anlamına da kullanılır.
Bir harita veya resimde görülen uzaklıklarla bunların işaret ettiği, karşılandığı gerçek uzunluklar arasındaki oran.
Dört okkaya eşit ağırlık ölçüsü.
Küfe.
Avcıların kullandığı fişeğe, barut ve saçma koymaya yarayan araç.
Ölçek, buğday ölçmede kullanılan bir araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ