Zina sebebiyle evliliği sona erdirme yöntemi...

Lian,
Arapça, lian, (ﻟﻌﺎﻥ).
Lanetleşmek. 
Birbirine lanet okuma, karşılıklı lanetleşme.
İki kişinin birbirini lanetlemesi.

Zina sebebiyle evliliği sona erdirme yöntemi.
Karısına delilsiz zina isnat eden kocanın bu iddiası üzerine kadı önünde karısı ile karşılıklı olarak dört defa yeminleşmeleri, beşincisinde ise yalan şahitlikleri halinde Allah’ın gazabını dilemeleri şeklindeki uygulama. Bunun sonunda kadın cezadan kurtulur ve boşanma gerçekleşir.

Zevc ile zevcenin hakim huzurunda şeri usulüne uygun olarak dörder defa şahitlikte bulunduktan sonra, nefislerine lanet ve gadab okumak suretiyle olan yeminleri. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ