Uzaduyum ...

Telepati,
Yunanca, Telepati.
Fransızca, telepathie.
Uzaduyum,
İngilizce: telepathy

Birisinin kafasından geçirdiklerini ya da uzakta geçen bir olayı, duygusal hiç bir bağlantı olmadan algılama yeteneği.
Duyusal bir bağ olmadan, uzakta bulunan bir kişiyle düşünce ilişkisi kurma ve düşüncelerini algılama.
Bireyler arasında bilinen beş duyunun yardımı olmaksızın gerçekleştiği ileri sürülen bilgi aktarımıdır.
Gelecekte veya uzakta olan bir hadiseyi o anda duyma hali.
Uzakta olan ve beş duyu ile algılanması imkanı bulunmayan bir hadise veya düşünceyi vasıtasız olarak algılama esasına dayanan psikolojik olay.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ