Niteliği değişmemiş, aslına uygun ...

Hakiki,
Arapça hakiki, (ﺣﻘﻴﻘﻰ)
Gerçek, Essah.
Esah kelimesinin halk ağzındaki şekli, doğru, sahih.
Gerçeki.
Hakikate mensub. 
Sahici, doğru.
Niteliği değişmemiş, aslına uygun.
İnkar edilemeyecek şekilde var olan, var olmuş bulunan, gerçek.
Asıl olan, uydurma olmayan, doğru, sahih.
Bir şeyin benzeri, örneği veya taklidi olmayıp kendisi durumunda olan, sahici,
Temel durumunda olan, başlıca, asıl.
Gerektiği gibi olan, taşıması gereken nitelikleri taşıyan, aranılan nitelikleri kendinde toplamış olan, gerçek, halis.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ