Komşu ...

Uba,
Komşu,
İngilizce, Neighbor.
Bulgarca ve Sırpça, Komşu.
Eski Türkçede, konşı, konşu.
Uba, Van yöresinde halk ağzında, komşu demektir.

Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad.
Evleri birbirine yakın veya bitişik olan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad.
Ortak sınırı bulunan ülkelerden her biri.
Sınır ortaklığı bulunan, mücavir.
Arapça, Mücavir, (ﻣﺠﺎﻭﺭ), Komşu. 
Konuşmak, birlikte yakın yerlere konmak, yerleşmek anlamından konşı, konşu, komşu, türetilmiş.
Yakın yerlere konan veya yakın yerlerde oturan kimselerin birbirlerine göre aldıkları ad.
Eski kaynaklarda konşu olarak geçer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ