İş sözleşmesi ...

Akdi,
Arapça, akd, akit, akid.
İngilizce: contract.
İş sözleşmesi.
İş sözleşmesi, hizmet akdi.
Sözleşme.
Sözleşme, yazılı anlaşma.
İki taraf arasında, taraflarca kabul edilen ve karşılıklı taahhütlere dayanan anlaşma, sözleşme.İki taraf arasında, taraflarca kabul edilen ve karşılıklı taahhütlere dayanan anlaşma, sözleşme.

Nikah.
Nikah, hibe, vasiyet.
Düğümleme, Düğümlenme. 
Bağıt.
Bağ bağlama. Bağlanma.

Evlenme muamelesi, nikah kıyma.
Kurma, düzenleme, tanzim ve teşkil etme.
Mukavele, sözleşme.
Akitle ilgili, akit sebebiyle meydana gelen.
Akitle tespit edilmiş.
Akide ilişkin, sözleşmesel, sözleşmeye ait.
İvaz verilerek yapılan sözleşme.
Nekh,
Karz akdi, 
Ödünç sözleşmesi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ