Genellikle siyah renkte, yarı değerli bir süs taşı ...

Turmalin,

Genellikle siyah renkte, yarı değerli bir süs taşıdır. Adı,    Sri Lanka' da turamali veya toramalli kelimesinden gelir. Bor içeren alümino silikatlardan oluşan kompleks boro silikatlar grubundan bir mineraldir. Erguvan renkte saydam bir taştır. 
Turmalin boron silikatı ve alüminyum kompleksinden oluşan değişken bir birleşimdir. Siyah gölgeleri vardır. 

Değerli ve Yarı Değerli Taşlar;
Akik; 
Çok sert kısmen saydam kalseduan/kalsedon çeşidi. Genellikle çeşitli renklerde eş merkezli ya da dalgalı şeritlere bölünmüştür. Şerit sayısı az, iyice belirgin ve düz, renkleri beyaz ve siyahın tonları olan akik, oniks/balgamtaşı adıyla bilinir.

Akuamarin; 
Yeşile çalan mavi, sarımsı ve mavi tonlarda olup şeffaftır. Aranılan bir mücevher taşıdır. Beril kristali olduğu için yüksek ısıda hem renk hem de şekil değiştirir. Kıymetli taşlar arasındadır.

Ametist; 
Eflatun renkli yarı kıymetli bir taş türüdür. Mor ve menekşe renginde olanları da vardır. Türkçesi göz boncuğu anlamına gelir. Strese, migrene, akciğer hastalıklarına iyi geldiği söylenir.

Ay Taşı; 
Mavimsi boz renkli ve güzel parlatılabilen bir taş olup özellikle İsviçre’de ve Seylan adasında bulunur.

Elmas; 
Saf kömürdür. Sertliği 10, özgül ağırlığı 3.52’ dir. Bütün minarelerden daha serttir ve onları çizer. Renksiz, saydam, sarı, kül rengi, kırmızı, mavi, kara renklerde bulunur. Ağırlık ölçüsü karattır. İşlenmemiş ve ham elmas adı verilen iri elmaslar özel atölyelerde ve kendi tozları ile maksatlarına göre yontularak ışıldamaları yükseltilir ki bu yontulmuş, bilenmiş ve güzel görünüşte biçim verilmiş parıltılı elmaslara pırlanta adı verilir. Elmas çok çeşitli renklerde olabilir, ancak en değerlisi saydam, renksiz olanıdır.

İnci; 
İstiridye, midye türü deniz yumuşakçaları su içindeki mikroorganizmaları yemek için kapaklarını açtıklarında kum ve benzeri tanecikler su ile birlikte içlerine girerler. Hayvan bunları dışarı atamaz, ancak kendisine zarar vermemesi için bir salgı salgılar. İşte bu salgı zaman içinde büyür ve adına inci denilen değerli cisim ortaya çıkar. İnci denizden çıktığında portakal çekirdeği sertliğindedir. Sudan çıkarılınca havadaki oksijen ile temasa geçerek sertleşir.

İskender Taşı;
Ural dağlarından çıkan, kristalleri altı köşeli, krizoberil taştır. Sertliği 8,5 özgül ağırlığı 3,7’dir. Zümrüt yeşili, boz ya da sarımsı renklerdedir. Asitlerden etkilenmez. Ziynet taşı olarak kullanılır. Bu taşın önemli özelliği gün ışığında yeşil, mum, lamba ve elektrik ışığında ise kızıl bir renkte görülmesidir.

Kalsedon/Kalseduan; 
Mikrokristalli bir silis türü. Adını İstanbul’un Kadıköy ilçesinin antikçağdaki adından (Kalkhedon) alan Kalsedon, kuvars ve opal liflerine sahip, maviden beyaza giden çeşitli tonlarda bir silis yumrusudur. Yarı değerli bir süs taşı olarak kullanılır.

Kehribar; 
Sarmaşık taşı olarak da bilinir. Çam gibi reçineli ağaçların reçinelerinin toprakta yüzlerce yıl basınç altında kalmasıyla oluşmuştur. Sertliği 2-2,5, özgül ağırlığı 1-1,5’tur. Taşlaşmış sakız olan bu taş sarı, yeşil ya da esmer renklerde bulunur. İçinde kimi ufak sinek ya da böcek gibi eski çağlarda yaşayan hayvanları (fosil) bulunduran bu taş en çok Baltık kıyısında ve Könisberg şehri dolaylarında çakıl olarak bulunmaktadır.

Kuvars; 
Saydam ve renksiz kaya kristalidir. Necef taşı ya da camsı kuvars ta denir. Sertliği 7, özgül ağırlığı 2,6’dır. Püskürük, tortul ve metamorfik taşların bileşiminde önemli yer tutar.

Lapis Lazuli; 
Özellikle Afganistan ve Şili’de bulunan, gece mavisinden laciverde kadar değişik tınları olan ve bünyesinde altınımsı parıltılar veren pirit kristalleri bulunan süs taşı.

Lal (Grena); 
Parlak kırmızı renkte ve saydam bir taştır. Sertliği 7,5’tir.

Malakit/Malahit; 
Yeşilin değişik tonlarını bir arada bulunduran, süs taşı olarak kullanılan doğal bakır karbonat kristali.Yarı değerli bir taştır. Bakır cevheri (koyu zümrüt yeşili) rengindedir. Kristalleri iğne veya kıl şeklindedir.

Mercan; 
Deniz dibindeki kayalıklarda oluşan, kalker yapılı ağaç gibi dallı budaklı görünüşlü taşlaşmış hayvan fosilleridir. Kırmızı, pembe ve siyah renkleri vardır. Türk mıhlamacılığında akik sonra en çok kullanılan mercandır.

Necef; 
Dağ kristalidir. Renksiz, saydam, ya da saf bir kuvarstır. Camsı kuvars' da denir. Sertlik derecesi 7, kuvarsın en saf türüdür. Camdan çok sert olduğu için kolay çizilmez. Türkler Necef’ten özellikle tespih ve mühür yapmışlardır (Kuşoğlu, 2006, s.167).

Opal; 
Silikat ve silikatlı taşların, sıcak suyun tesiriyle değişmesinden meydana gelen kristobalit’in mikrokristal yapılı türü. Değişik renklerde yağsı ve camsı görünümlü, kıymetli bir süs taşı.

Safir; Açık maviden, çivit rengine, yeşile, yeşilimsi sarıya kadar değişen renk tonlarında olan, bazen de menekşe renk kazanan korindon kristali. Saydam, yarı saydam arası görünüme sahiptir.

Seylan Taşı; 
Adını çıktığı yöreden almaktadır. Şarap kırmızısı, kahverengi ve eflatun renklerinde olanları vardır. Diğer adı almadin' dir. Şeffaf, vişne kırmızısı rengindedir. Yarı kıymetli taşlardan olup daha çok yüzük taşı olarak kullanılmıştır.

Topaz; 
Bileşiminde fluorlu alüminyum silikat bulunan, kristalli, saydam ya da yarı saydam değerli bir taştır. Saman sarısı, beyaz, soluk mavi, soluk yeşil ve soluk kırmızı renkleri bulunan topazın sertliği 8’dir.

Türkuaz;
Osmanlıcada firuze olarak adlandırılan süs taşının (eski Fransızcada Türk’ten anlamında) Türkçeleşmiş Fransızca adıdır. Hidratlı doğal alüminyum ve bakır fosfat içeren ve saydam olmayan bu süs taşı, gök mavisi veya camgöbeği yeşil rengi nedeniyle bereket büyüsü özelliği taşır.

Yakut; 
Korindon’un (billurlaşmış alümin) kromlu bir türü. Çok değerli ve nadir bulunan bir taş olan yakuta (Rubin) parlak kırmızı rengini veren bünyesine giren krom oksittir.

Yeşim Taşı (Kaş taşı); 
Ak taş, Yada taşı olarak da adlandırılmaktadır. Firuzeden daha katıdır. Sertliği 5-5,5, özgül ağırlığı 2,8-3,3’tür.

Zümrüt;
Yeşil rengini bileşimindeki krom oksitten alan saydam, camsı parlaklıkta, doğal. Sertliği 7,5 yoğunluğu 2,67- 2,75’tir. Başlangıçta yakut iken madeninde çok durmaktan ve üzerine güneş ısısıyla kuruluk gelip dış yüzü değişerek yeşil renk alan değerli bir cevherdir. Çok özellikli bir taştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ