Feda etme, gözden çıkarma anlamına gelen sözcük ...

Elfida,
Arapça elfida, (الفداء)
Feda etme, gözden çıkarma anlamına gelir.
Feda etme, gözden çıkarma ya da verme.
Osmanlı toplumunda elfida ifadesi gözden çıkarılan kimseler için kullanılırdı. Söz konusu bu kimseler, genellikle sarayda görev yapan cariyelerdir. Sarayda hizmette bulunan bir cariye bir kusur işlerse gözden düşerdi. Böyle bir durumda cariye saraydan uzaklaştırılırdı.  Saray dışına gönderilirdi. Çoğunlukla bu durumdaki cariyeler evlendirilir ve bu cariyelere, elfida denirdi.
Elfida veda etmek anlamında kullanılmaktadır. Vedalaşmayı gerektiren durumlarda da bu sözcüğün kullanımına rastlanmaktadır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ