Eş, erkeğin karısı ...

Ayal,
Ayali,
Iyal, iyal.
Eş, erkeğin karısı.
Eskiden, Ayali, 
Arapça: iyal.
Karı, eş.
Eş, zevce,
Farsça, Iyal.
Bir adamın üzerine nafakasını vermek vacip olan, kendilerini geçindirdiği kimseler.
Arapça, ayyil, bir kişinin bakmakla mükellef olduğu kimse' nin çoğul şekli iyal.
Aile reisinin geçimlerini sağlamak zorunda olduğu kimseler, çoluk çocuk.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ