Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk...

Lobi,
Fransızca lobby
İngilizce lobby.
Kimi çıkar gruplarının temsilcilerinden oluşan topluluk.
Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk.
Çıkar sağlamak amacıyle bir araya gelerek parlamento, basın ve nüfuzlu çevrelerde siyasetlerini geçerli kılmaya çalışan kimselerin meydana getirdiği topluluk.
 
Lobi kelimesinin diğer anlamları;
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan. 
Otel, tiyatro gibi yerlerde girişe yakın geniş yer.
Tiyatro, otel vb. yerlerde girişe yakın geniş yer.
Lobi.
Lobbi,
Dalan.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ