Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi...

Şiir,
Fransızca: Poesie
Tatarca ve Türkmence, şığır şiğır
Arapça: şiir, şir,
Zengin sembollerle uyumlu seslerle ortaya çıkan edebi anlatım biçimi.
Zengin sembollerle ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi anlatım biçimi.
Duygu ve heyecanları, güzellikleri, seslerin uyumundan ve ahenginden faydalanarak etkili bir şekilde anlatma sanatı ve bu sanat yoluyle verilen edebi eser.
Şiir hem nazım hem nesir kisvesinde tecelli edebilir.
Güzel tertibli manzume. 
Manzume.

Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebi anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.
Seslerde, taylamlarda ve uyumlarda gösterdiği güzel bağdaşmalarla ve taşıdığı hayal, duygu ve fikir buluşlariyle bizde canlı duygulanmalar izlenimler ve heyecanlar uyandıran nazım veya nesir halindeki edebiyat türü.

Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ