Yitmiş olma, ölüm ...

İtik,
Yitük,
Yitik,
Yütük,
Yitmiş, kaybolmuş.
Kayıp, yitik.
Anadolu'nun bir çok yöresinde (itik) sözcüğü kayıp, yitik anlamında kullanılır.
Kayıp, zayi edilen şey.
Ötkin, keskin, sert, tez
Gayb, zai.
Yitmiş olma, ölüm
Zayi,
Yitme,
Kaybolma,
Kayıp,
Mahvolmuş,
Boş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ