Yersiz, yurtsuz, serseri ...

Yallaz,
Yalloş,
Yalloz.
Lamekan,
Bimekan.
Yersiz, yurtsuz, serseri.
İşsiz,
Meteliksiz, züğürt kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ