Taşıt dizisi ...

Katar,
Tren,
Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer.
Taşıt dizisi.
Arapça kitar, katar, (ﻗﻄﺮ)
Bir lokomotifin sürüklediği vagonların tamamı. Tren.

Bir lokomotife bağlı vagonların meydana getirdiği dizi, tren
Birbiri arkasına sıralanmış hayvan veya taşıt dizisi.
Seyrek altın dizisi.
Birbiri arkasına dizilmiş hayvan sürüsü.
Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi.

Katar sözcüğünün diğer anlamları;
Yığılmış, üstüste dizilmiş odun.
İbik.
Arabistan yarımadasında müstakil bir devlet. 1971 yılında bağımsız olmuş. Başkenti, Doha şehridir. Üç yanı denizle çevrilidir. Halkı müslümandır. Resmi lisanı Arapçadır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ