Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısı ...

Ea,
Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısı.
Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır. 
Enki'nin baş tapınağı Eridu'daki (su) derinliğin evidir. 
Enki, Me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ