Silahlı iki grup arasındaki kısa çatışma, çarpışma ...

Müsademe,
Muharebe.
Arapça müsademe, (ﻣﺼﺎﺩﻣﻪ),
Arapça, çarpmak anlamındaki sadm sözcüğünden musademe kelimesi türetilmiş.
(İki şey birbirine) Çarpma, çarpışma.
Silahlı çatışma, çarpışma, muharebe.
Uğraşma, didişme, çekişme.
Silahlı iki grup arasındaki kısa çatışma, çarpışma. 
Uğraşma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ