Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi ...

Gam,
Fransızca gamme.
Sekiz notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi.

Bir pest sesten tiz sese veya tiz sesten pest sese doğru sıralanmış ve sonuncusu ilk sesin tiz veya pest katı olan sekiz sesten meydana gelmiş ses dizisi, sekizli.

Gam kelimesinin diğer anlamları;
Köy, karye.
Hatve, adım.
Ayak, kadem.
Arapça gamm,
Tasa, kaygı, üzüntü
Nemli, rutubetli (Ordu yöresi)
Görünüşe göre, anlaşılan, galiba (Çankırı, Ankara yöreleri).
Ağ ipliklerinin burkulması durumu.
Kaygı, tasa, keder, iç darlığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ