Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa ...

Matrak,
Değnek,
Lobut,
Toyka,
Gübel.
Kalın sopa, değnek.
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak.
Savaşmayı öğretmek için kullanılan, ucu giderek yuvarlaklaşan kalın sopa.
Kalın ve uzun bir kamışa, uçları ok biçiminde iki üç çatallı bir demir parçası geçirilerek yapılmış,

Ohandere, 
Çubuk (Kars yöresinde Halk ağzında).
Değnek, Sopa,
Çub, Çomak, Çubuk,
Matrak, Massa,
Eska,
Hırave.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ