Pay ...

Hak,
Pay,
Üleş, Ölöş.
Armağan.
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
Eşit bölüm.
Ticari bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan para, marj.
Bayağı kesirlerden birinin eşit parçalardan kaç tane aldığını gösteren sayı:
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse.
Bir bütünden bir kimseye düşen kısım, hisse.
Bölüşülecek bir bütünün ayrıldığı kısımlardan her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ