Paraguay ve Bolivya'da yaşayan yerli halkın dinsel önderlerine verilen ad ...

Amauta,
Paraguay ve Bolivya'da yaşayan yerli halkın dinsel önderlerine verilen ad.
Güney Amerika'daki And Dağları' nda yaşayan yerlilerin dinsel törenlerine verilen ad.
İnka toplumu zirvedeyken altı milyondan fazlaydı. Kabile, Paraca’ lar gibi, başka kabileleri fethedip genişledikçe, İnkalar yalnızca her fethettikleri kabilenin yönetici sınıfını kendi kültürlerine entegre ederek pekişmekle yetinmeyip, ortak bir lisan da geliştirmişlerdir. Bu lisana da Quechua adını vermişlerdir. Bu her zaman uygulanan entegrasyon, her katılan kabilenin tarihini, mitini, efsanesini kapsamaktaydı; hikayeler kasıtlı olarak birleştiriliyor, birbirlerine uyarlanıyor veya bazen de değiştiriliyor, yanlışlıkla karıştırılıyordu. Bu uygulama ise İnkaların organizasyon ve yapılanma arayışının özelliğiydi.

Amauta’lar (bilgelerden oluşan özel bir sınıf) halkların adet ve göreneklerini, tarih ve efsanelerini inceleyerek, mitleri (gerekli olan zaman ve durumlarda inancın doğurduğu mucizeleri gerçekleştirmek veya örnek teşkil etmeleri veya onay ve yaptırımı birbirinden ayırabilmek amacıyla) tekrar tanımlıyorlardı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ