Ödünçleme ...

Ariyet,
Ariyyet,
Ödünçleme,
Eğreti
Ödünçlemek işi, ariyet.
Ödünç verip almak.
Arapça, ariyet, (ﻋﺎﺭﻳﺖ)
Ödünçleme
Eski dilde, Belli bir taşınır malın kullanımının geri verilmek şartıyla bedelsiz olarak bir kimseye bırakılması.
Geçici olarak başkasından alınan veya başkasına verilen (şey), ödünç, eğreti
Gelip geçici, muvakkat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ