Muhtıra ...

Nota,
Andıç.
Günlük.
Muhtıra,
Memorandum, nota.
Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı.
Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, 

Arapça, muhtıra, (ﻣﺨﻄﺮﻩ). 
Arapça, muhtir, hatıra getiren, hatırlatan, uyaran anlamından türetilmiştir.
Bir şeyi hatırlatmak veya herhangi bir konuda uyarıda bulunmak maksadıyle yazılan yazı.
Politik bir mesele hakkında bir devletin başka bir devlete diplomatik yollardan gönderdiği hatırlatma veya uyarı yazısı, diplomatik nota, memorandum.
Hatırlanması yahut unutulmaması gereken şeylerin not edildiği kağıt, cep defteri veya takvimli defter, andaç, ajanda.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ