Kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan topluluk...

Elat,
Yaylamak,
Halk ağzında, kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan topluluk.
Kışın köylerde, yazın yaylalarda yaşayan topluluk.
Göçebe,
Yarı yerleşik topluluk.
Bir yere yerleşik olmayıp durum ve koşullara göre sürekli yer değiştiren kişi ya da topluluk.
Mevsimlere göre ülke veya yer değiştiren topluluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ