Kırmızı renkli, zehirli, sıvı bir element ...

Brom,
Simgesi, (Br)
Kısaltması, Br
Kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element.
Kırmızı renkli, zehirli, sıvı bir element.
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ