İşte ...

Aha,
İşte,
Ahan,
Halk ağzında, İşte.
İşte, orada, hemen şurada, bu.
Hayret, korku, keder, sevinç, kızgınlık, alay bildiren ünlem.
Aha sözcüğü, Evet anlamında da kullanılır.
Şaşkınlık, hayret bildiren bir ünlem
İsteklendirme bildirir. 
İşte, buyur, al, burda. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ