İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı...

Öjenik,
Eugenics,
İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı.
İnsan ırkının genetik özelliklerini düzeltmek amacıyla bilimsel olarak yönetilen ayıklama olayının araştırılması ve uygulanmasıdır. Öjenik denetim ilk kez 1883 yılında Francis Galton tarafından ileri sürülmüştür. Bu görüşü destekleyenler iyi özellikleri olan insanların çocuk yapmaya teşvik edilmelerini; kötü özellikleri olanlarınsa aile kurmaktan kaçınmalarını önerirler. Ancak hangi özelliğin iyi ya da kötü olduğuna objektif olarak kimin karar verebileceği de ayrı bir sorundur. Yakın zamanlarda  Avrupa'da ve ABD'de uygulanmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ