Hariciliğin kollarından olan bir mezhep...

Ezrakiye,
Ezarika,
Nafi bin el Ezrak.

Hariciliğin kollarından olan mezhepler;
Harici grupların başlıcaları;
Acaride,
Beyhesiyye,
Ezarika,
İbadiyye, İrfaniyye,
Meymuniye,
Necedat, Nukkariyye,
Salabiler, Sufriyye,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ