Genellikle bölmeli göçebe çadır ...

Oba,
Genellikle bölmeli göçebe çadır.
Göçebelerin konak yeri.
Bu yerde konaklayan göçebe halk veya aile.
Oymak, boy, kabile, göçerevli kabile, beş on çadırdan mürekkep göçebe oymağı. 
Kır, dışarıdaki yer, bir oymağın oturduğu yer, bir arada bulunan beş on evlik yurt. 
Çadır, çardak, büyük çadır.
Yazın hayvanlarla çıkılan yayla, yaylak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ