Firdevsi'nin Şehname'sindeki efsanevi bir Pers savaşçı...

Zal,
Farsça, zal, (ﺯﺍﻝ),
İhtiyar. Ak sakallı.
Firdevsi'nin Şehname'sindeki efsanevi bir Pers savaşçı.
Ak sakallı, ihtiyar kimse.
Saçları ağarmış ihtiyar kimse.
Şehname(Şahname); Farsça: شاهنامه, 
Firdevsi'nin eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum destanıdır. İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir. 977-1010 arasında yazılan en uzun epik şiirlerdendir.

Zal'ın başka anlamları;
Doğduğu zaman saçları, kirpikleri ve kaşları bembeyaz olduğu için meşhur İran pehlivanı. Rüstem’in babasına lakap olmuş ve divan edebiyatında ona telmihen kullanılmıştır.
İranlı meşhur kuvvet ve pehlivanlık senbolü Rüstemin babasının adı.
Zal(Zel), Arap alfabesinin dokuzuncu harfi.
Horoz ibiği.
Eğilmek, meyl etmek.
Dar olmak.
Davarın ağır yük getirmekten dolayı yürürken iki yanına eğilmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ