Finlandiya'nın Rusya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini yazdığı "Beyaz Zambaklar Ülkesinde", adlı romanı ile tanınmış yazar ...

Grigory Petrov,
Grigori Spiridonoviç Petrov.
Rus Rahip, hatip, gazeteci, yazar.
(D. 1866, Sankt - Peterburg – Ö. 1925, Paris), 
Rusya’nın en tanınmış papazlarındandı. Görüşleri nedeniyle kiliseden kovuldu. Kiliseden kovulduktan sonra yazarlığa devam etti. Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Rus yazar Grigory Petrov tarafından kaleme alınmış 1923 tarihli kitaptır. 

20. yüzyılın başında Finlandiya'nın Rusya'ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini anlatıyor. Grigory Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesinde, adlı kitabı bataklık bir bölgenin, üzerinde beyaz zambakların açtığı güzel bir alana dönüştürülmesini hem gerçek hem de sembolik yönüyle anlatıyor. Gazeteci ve hatip olarak kitleleri etkilemeyi sürdürdü. Ekim Devrimi ile ülkeden kaçmak zorunda kaldı, Yugoslavya’da geçirdiği son yıllarında pek çok eser kaleme aldı. Eserleri, Bulgaristan’da ve yeni kurulan Türkiye’de etkili olmuş devrin aydınlarını etkilemiştir. Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı kitabı, Türkçede en çok okunan yabancı eserler arasına girmiştir.

Finlandiyalılar 1811 yılına kadar İsveç hakimiyeti altındaydılar. Bütün iktidar, ticaret ve sanat, okullar ve hatta kilise bile İsveçlilerin elindeydi. Yönetici ve aydın kesimi oluşturanlar, öğretmenler, doktorlar, memurlar ve subayların tamamı İsveçliydi. Bu insanlar Finlandiyalılara üstten bakıyorlardı. Bu durum Finlandiya halkının kültürel gelişimini de etkilemekteydi.19. yüzyılın sonlarına kadar kültürel gelişimleri sadece temel okuma yazma becerileriyle sınırlıydı. Fakat Rusya 1808 yılında Finlandiya’nın yarısını ele geçirdi ve Rus Çarı eskiden sahip olunan tüm hakların aynı kalacağı sözünü verdi. Bu olay ile beraber kendi kültürlerini özgürce geliştirme olanağı elde ettiler. Fin kültürünü geliştirmek için önderlik etme görevini Johan Wilhelm Snelman üstlendi.

Beyaz Zambaklar Ülkesi bataklıklar ve kayalıklar ülkesi olarak adlandırılan 2 milyon nüfuslu Finlandiya’nın tüm halkın aydınından, köylüsüne, subayından, memuruna, din adamlarından, öğretmenlerine kadar herkesin birleşerek ülkeyi kalkındırmalarını anlatıyor. Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabının yazarı Grigory Petrov kitabı baş karakter Snelman’ın ağzından anlatmış ve kitap bölümlerden oluşarak anlatılıyor.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ