Eşcinsellere veya eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ve ayrımcılığa verilen ad ...

Homofobi,
Eşcinsellik korkusu.
Transfobi ise travestilerden veya transseksüellerden korkma veya nefret etmedir.
Homo aynı demek, fobi de doğal olmayan, mantıksız ve güçlü bir korku veya nefret demek.
Yunanca homos (aynı) kökünden gelen homoseksüel ile phobos (korku) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir.
Homofobi, eşcinsellere, eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ya da negatif ayrımcılık.
Homofobiye sahip kişilere homofob, böyle tavırlara ise homofobik denir.
Eşcinsellik korkusu, eşcinselliğe veya eşcincellere karşı duyulan hoşnutsuzluk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ