Dört İncil' den üçüncüsünün yazarı olan Hıristiyan azizi ...

Luka,

Luka İncili,
Dört İncil’den biridir.
Luka Latince aydınlık anlamına gelir.
Hıristiyanlığın kutsal kitabı olan Kitabı Mukaddes'in, Yeni Ahit kısmının ilk dört bölümünün her birine verilen ad. Matta, Luka, Markos ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil, yazarlarının adıyla anılır. İnciller, Hıristiyanlığı ve İsa'nın hayatını ve öğretilerini anlatılır. 

Hıristiyanlıkça kabul edilen bu dört incile kanonik İnciller denir. Yazarı Luka, Antakyalı Yahudi olmayan bir aileden gelir. Luka’nın kaynakları hem yazılı kaynaklardır hem de İsa ile birlikte bulunmuş olanların sözlü şahitliğidir. Antakya'daki bir çok Hıristiyanın sözleri Onun için belirleyici olmuştur. Luka’nın yazdığı İncil, daha çok Yahudi kökenli olmayan Hıristiyanlar içindir. Bunun için inananları cezbedecek öykülere yer vermiştir. Hıristiyan görüşüne göre, Luka ve diğer İncil yazarları, bu metinleri kaleme alırlarken, Kutsal Ruh’dan ilham almışlardır. Bu İncillerin kıymeti de buradan kaynaklanır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ