Divan edebiyatında bahar tasviriyle başlayan kaside ...

Bahariye,
Farsça, bahariyye (ﺑﻬﺎﺭﻳّﻪ) 
Baharriye sözcüğü, Baharla ilgili Farsça kelime Bahari, kelimesinden türetilmiştir.
Divan edebiyatında bahar tasviriyle başlayan kasidelere verilen isim.
Divan edebiyatında bir şiir türüdür.

Birini övmek için yazılan ve bahardan bahsederek başlıyan kaside.
Baharın gelişini, doğadaki değişimleri, çiçeklerin açmasını, kelebeklerin uçmasını konu edinen kasidelerdir. Genelde  her divan şairinin bir bahariyesi vardır.

Bahariye sözcüğünün başka anlamı;
Osmanlı padişahları tarafından yeniçeri ve ocak ağalarına, yeniçeri katibine verilen yazlık elbiselik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ