Dik kafalılık, kafa tutma, direnme ...

Temerrüt,
Arapça: temerrud, temerrüt,
İsyan etmek anlamındaki arapça, merade kelimesinden türetilmiştir.
Arm,
Direnme,
Dikkafalılık,
Kafa tutma.
Eskiden, Dikkafalılık, kafa tutma, direnme.
İnat etme, karşı durma, kafa tutma.
İnad, direnme.

Eski dilde, Ek faiz ödememe durumu.
Herhangi bir sebebe dayanmaksızın borcu ödememekte direnme, direnim.
Borcunu ödememekte direnme.
Yapılması gereken bir şeyi yapmakta kasten geciktirme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ