Çağ ...

Kurun,
Vakit,
Dönem, 
Devir.
Hengam, mevsim.
Esna, 
Zaman dilimi, vakit.
Zaman, vakit, mevsim.
Bir katmanın oluştuğu süre.
Asır,
Çağ,
Moğolca, çağ.
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir.
Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri, kurun.
Zaman, vakit, esna, hengam, mevsim.

Çağ diğer anlamları;
Boy, kamet, tenasüb, lüzumu derece semizlik.
Devir, tarih çağları. (İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ.)
Başı ve sonu taşıdığı belli özelliklere, niteliklere ve bâzı önemli olaylara göre belirlenen zaman parçası, dönem, devir.
Hayatın çocukluk, gençlik vb. dönemlerinden her biri, yaş.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ