Büyük Selçuklularda ve bazı ortaçağ İslam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli bir asker sınıfı.

Candar,
Muhafız, koruyucu, emniyet memuru.
Büyük Selçuklularda ve bazı ortaçağ islam devletlerinde hükümdarı ve sarayı korumakla görevli bir asker sınıfı.
Hassa askeri, kılıç askeri.
Silahlı kimse.

Farsça, Candar, (ﺟﺎﻧﺪﺍﺭ) 
Orta Çağ’daki İslam devletleriyle Osmanlılar’a kadar olan eski Türk devletlerinde hükümdarların ve sarayların korunmasına memur olan görevlilere verilen isim.
Bir çeşit askeri muhafız, düzeni ve huzuru sağlamakla görevli kimse.

Candar kelimesinin diğer anlamları;
Diri, canlı, zihayat, ziruh.
Canlı, diri.
Yol yiyeceği, azık.
İdam hükümlerini infaz eden kimse(cellat).

Candarma, 
Halk ağzı ile candarma, Jandarma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ