Bir madeni alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimi ...

Milyem,
Fr. milliame
Lat. millesimus
Binde biri anlamındadır.
Milyem, alaşım içindeki altın miktarını binde oranı ile ifade eden bir ölçü birimidir. 
Kuyumcularda değerli metaller saf halde kullanılmıyor. Genelde, bu değerli metaller yardımcı metallerle alaşım yapılarak kullanılır. 

Alaşımın yapılmasında esas amaç külçe içindeki saf metal miktarının istenilen oranda değiştirilmesi oluyor. Alaşımın içersindeki saf metal miktarının azaltılmasıyla ürünün daha az maliyetle üretimi sağlanıyor. Saf metale renk, dayanım, işlenebilme özelliği gibi bir takım özellikler kazandırılıyor. 

Altın saflığının 1000 üzerinden değerlendirilmesi olarak hesaplanır. Bu değerin net hesaplanması için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf halinin kütlesi toplam kütleye bölünerek çarpılmaktadır. Milyemi, örnekle açıklayacak olursak; 995 milyem demek, sahip olduğunuz altının binde 995’ inin saf altın olması demektir. 

Tarih boyunca insanların hayatında çeşitli şekillerde var olan altın, ilk kez Mısır’da plakalar halinde inceltilip kesilerek şekil verilen altınlar, para (sikke) yerine kullanılmıştır. Günümüzde ise altın, hem bir yatırım aracı hem de mücevher olarak hayatımızda önemli bir yere sahip. 
Ne amaçla olursa olsun, çoğumuzun altın alırken dikkat ettiği bazı benzer özellikler var. 

Altın'da ayarlar ve milyem miktarları;
14 ayar; 585 milyem
18 ayar; 750 milyem
22 ayar; 916 milyem
24 ayar; 995 milyem

Has 24 ayar saf altını ifade eder. Altın bu hali ile kullanılamaz, çok yumuşaktır. Bu nedenle, çeşitli maden katkıları ile (alaşımlar) serleştirilir. Biz bu alaşımları  ayar olarak biliyoruz. Ancak, piyasadaki çeşitli ayarlara ilişkin para işleri konuşulurken, her şey saf altına (dolaylı olarak parasal değerine) çevrilir.

Milyem kelimesinin başka anlamları;
Milyem, bir çemberin 1/6400'ünü gören merkez açı olarak tanımlanan açı ölçüsü birimi. Dairenin 6400 eşit parçaya bölünmüş yaylarından her biri bir milyemdir. Milyem dereceden çok daha hassastır ve 1 milyem 0,05625 dereceye karşılık gelir. Bu açı ölçü birimi sadece topçuluk ve radar sistemleri gibi askeri gayeler için kullanılır. Bunun haricindeki mühendislik ve okullardaki matematik (geometri) derslerinde kullanılmaz.

Milyem cetveli: (Askeri terim) Topçulukta, açısal uzaklıklar üzerinde bir ileri gözetleyicinin kaba tahminler yapmasını sağlayan cetvel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ