Altaylılar panteonunda çocukları koruduğuna inanılan tanrıça ...

Akene,
Ana Maygıl,
Ak-Ene (Ak Ana).
Altaylılar panteonunda çocukları koruduğuna inanılan tanrıça.
Altaylılarda Umay'dan başka Ana Maygıl ve Akene.
Ana Maygıl ve Ak-Ene, Altaylılar tarafından inanılan iki dişi ruhtur. 
Ak-Ene yaratıcı eril tanrı Ülgen’e yaratma kudretini ve ilhamını vermiştir. 

Akene sözcüğünün diğer anlamı;
Akene, Aken,
Ayçiçeği tohumlarına (meyve), özellikle çerezlik ayçiçeği tohumlarına verilen ad, ayçekirdeği.
Olgunlaşınca dış kabuğu açılmayan tohumlu meyve türü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ